Privacy voorwaarden

Privacyverklaring Sippy BV Versie 1 oktober 2021

Je privacy is voor Sippy BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de app Sippy allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

  Als je vragen heeft of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Sippy BV. Zie de contactgegevens onderaan dit document.

  Je account

  Voor bepaalde onderdelen van onze app moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Ook kan je gebruik maken van het inloggen met Facebook, Apple of Google.

  Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, geslacht, profielfoto, geboortedatum, gebruikersnaam, telefoonnummer, NAW-gegevens, locatie, vrienden, interesses, activiteiten historie, chat berichten en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven.

  Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de app. Je kunt in de app je accountinformatie aanpassen wanneer je dat wilt.

  Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, die de gegevens voor eigen marketing zullen gebruiken: Facebook, Google en Apple. Deze partijen zijn gevestigd buiten de EU.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren we onze app om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij je locatie, vrienden, interesses, activiteiten historie, chat berichten, geslacht, NAW-gegevens, IP-adres, geboortedatum, gebruikersnaam, profielfoto en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met de volgende partijen, die de gegevens voor eigen marketing zullen gebruiken: Facebook, Google en Apple. Deze partijen zijn gevestigd buiten de EU.

Contactformulier

Met het contact- en feedbackformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je gebruikersnaam en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot maximaal zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en via sociale media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Locatiegegevens

Voor het goed functioneren van Sippy is het nodig om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen vooraf of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacy verklaringen.

App store

Onze app Sippy moet je downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met je persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacy verklaringen.

Advertenties

Onze app vertoont mogelijk advertenties. Deze advertenties publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of je de advertenties interessant vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij je geboortedatum, gebruikersnaam, geslacht, locatie, interesses, activiteiten historie en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je je Sippy account hebt opgeheven. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Deze partijen zijn Mailchimp, Drip en Segment welke wij gebruiken voor het organiseren en versturen van de nieuwsbrieven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord of door het inloggen met Facebook, Google of Apple
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze online diensten wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan dit document.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

  Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

  Klacht indienen

  Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen. Wij pakken elke klacht intern op en nemen contact met je op om de klacht af te handelen.

  Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Sippy BV
  Verlengde Oosterweg 29
  9725 BA Groningen
  info@sippy.app

Aanmelden